Huisartsenpraktijk Het Raan is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Patiëntentevredenheidsenquête

In het eerste kwartaal van 2014 hebben wij aan 30 bezoekers van onze praktijk een enquête voorgelegd waarin zij hun mening konden geven over verschillende aspecten van onze praktijk en onze praktijkvoering. 

Samenvattend zijn er een aantal positieve punten en een aantal verbeterpunten te noemen:

 

Positief:

 • Unaniem is men positief over ons praktijkgebouw en onze prettige, lichte wachtkamer met een uitstraling van rust en vriendelijkheid

 • Er is voldoende privacy

 • De telefonische bereikbaarheid is goed, ook bij spoedgevallen

 • De behulpzaamheid van de praktijkmedewerkers wordt positief gewaardeerd

 • De huisarts is goed op de hoogte van de behandeling die een waarnemend arts heeft ingesteld

 • Er is duidelijkheid over de praktijkregels

 

Verbeterpunten:

 • 67% vindt dat de huisarts meer kan delegeren

 • Slechts 41% weet waar men met een klacht terecht kan

 • 17% vindt dat de spoedopvang in de praktijk kan verbeteren

 • 27% geeft de assistente een belemmering voor contact met de huisarts te vinden

 • 53% vindt dat de hulpverleners in de 1e lijn beter op de hoogte zouden kunnen zijn van elkaars behandeling

 

Wat doen we met de verbeterpunten:

 • Delegeren. Daarmee zijn we bezig. Onze praktijkondersteuners-somatiek, Suzanne Rodijk en Karin Duteweert nemen al en groot deel van de diabeteszorg

  en de zorg voor patiënten met longziekten voor hun rekening. Daarnaast volgt Karin Duteweert de opleiding voor verpleegkundig specialist en gaat dan ook patiënten zien en behandelen. Onze praktijkondersteuners-GGZ, Bianca van engelen en Hugo Sterkman nemen een deel van de zorg voor patiënten met psychische problemen voor haar rekening. Deze trend wordt voortgezet.

 • Een klacht. Zowel op onze website als in onze praktijkfolder staat de klachtenprocedure vermeld.

  We zullen deze klachtenprocedure in de nabije toekomst ook op het wachtkamerscherm publiceren.

 • Spoedopvang in de praktijk.  Er wordt beter afgestemd dat er een spoed patiënt in aantocht is, zodat de balieassistente op de hoogte is en kan zorgen voor adequate opvang. Daarnaast hebben we op onze site beter uitgelegd wat spoed op onze praktijk betekent.

 • Assistente een belemmering.Wij vinden het jammer dat onze assistentes door een deel als een belemmering worden ervaren. Onze assistentes hebben nu eenmaal de soms lastige taak de eerste opvang te zijn, in te schatten welk probleem iemand heeft, daar eventueel in te adviseren en voor iedereen vaak zo snel mogelijk een plekje bij de huisarts in te plannen. Zij zijn goed opgeleid en worden continue bijgeschoold. Zij moeten soms schipperen met een vol spreekuur of een arts die naar een spoedgeval moet. Met zijn allen blijven we proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen.

 • Afstemming eerstelijns hulpverleners. Hier wordt aan gewerkt door betere ICT communicatie onderling, zodat we sneller op de hoogte zijn van eventuele vragen of problemen. Daarnaast is er in onze lokale huisartsengroep regelmatig ook overleg met andere eerstelijns hulpverleners.

   

  In de bijlage patientenenquete  kunt u in detail lezen welke vragen er zijn gesteld en hoe er op gescoord is.

   

   

Contact

Spoednummer 0572-351337 toets1
 

Huisartsenpraktijk Het Raan

Kwartel 72
8103 EB Raalte
Telefoon:
0572-351337
Receptenlijn:
0572-351337 toets2
Fax:
0572-363750
KvK:
53245954
extra spoedlijn: 0572-356047
E-mail: hetraan@hcdo.nl.
LET OP: mailadres is niet bedoeld voor delen van medische informatie of doen van een e-consult!
Routebeschrijving >