Huisartsenpraktijk Het Raan is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Gegevensuitwisseling patiënten

Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming. 

 

Onze huisartsenpraktijk houdt een elektronisch medisch dossier van u bij.In het kader van uw behandeling worden soms gegevens uit dit dossier uitgewisseld tussen zorgverleners. Dit is noodzakelijk om u goede zorg te verlenen.

 

Wanneer worden er medische gegevens uit het huisartsendossier uitgewisseld?

Als uw huisarts u verwijst naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener stuurt hij de gegevens die hij/zij relevant vindt door naar de andere zorgverlener. Dit gaat vaak via een digitale verwijsbrief. Hij hoeft daarvoor niet uw toestemming te vragen. Sterker nog, hij is volgens de wet verplicht om te zorgen voor een goede overdracht. Hetzelfde geldt voor de medisch specialist die uw eigen huisarts informeert over de behandeling die hij/zij u heeft gegeven.

 

Inzage in uw huisartsendossier

Behalve dat uw huisarts relevante gegevens van u verstuurt bij een doorverwijzing, is er een zeer beperkte groep zorgverleners die, in het geval ze u behandelen, zélf toegang kan krijgen tot een deel van uw dossier. Dat geldt voor:

-         De huisartsen bij wie u terecht kunt wanneer uw eigen huisarts afwezig is. Zij kunnen uw volledig dossier    raadplegen indien u bij hen komt.

 -         De huisartsenpost Salland in Deventer. Indien u ’s avonds ’s nachts en in het weekend met spoed een huisarts nodig heeft, belt u naar de huisartsenpost. Op de huisartsenpost kan men een samenvatting van uw dossier zien.

Inzage in uw medische gegevens is belangrijk voor de huisarts bij wie u zich meldt als de eigen huisarts er niet is. Hij/zij is dan goed op de hoogte van uw gezondheidssituatie, de medicijnen die u gebruikt, de behandeling die uw eigen huisarts u al heeft gegeven etc.

Inzage in uw medicatiedossier

Daarnaast kan de openbare apotheek uw medicatiegegevens, zoals deze in de huisartsenpraktijk staan genoteerd, oproepen. Datzelfde geldt voor de dienstapotheek Salland in het Deventer Ziekenhuis en de ziekenhuisapotheek van het Deventer Ziekenhuis zelf. In de toekomst zal ook de medisch specialist van het ziekenhuis uw zogenaamde ‘medicatiedossier’ kunnen raadplegen (niet uw volledige huisartsendossier). Uiteraard mag dit alleen in het kader van uw behandeling.

Inzage in actuele medicatiegegevens is erg belangrijk voor apotheken, medisch specialisten en huisartsen. Medicijnen die de medisch specialist voorschrijft kunnen misschien niet samengaan met die de huisarts heeft voorgeschreven. Of de huisarts weet dat u allergisch bent voor een medicijn dat de medisch specialist u wil voorschrijven.

 

Op wat voor manier is inzage in uw medische gegevens mogelijk?

Het delen van de medicatiegegevens met de apotheek verloopt op dit moment via 2 systemen. Dat geldt ook voor het delen van gegevens uit uw medisch dossier als u een beroep doet op een waarnemend huisarts, overdag of op de huisartsenpost:

1. Een zogenaamde regio-computer

Dit systeem bestaat al vele jaren. Alle huisartsen, apotheken, dienstapotheek en huisartsenpost in deze regio maken gebruik van één en dezelfde regiocomputer. Hierdoor kunnen veilig gegevens uitgewisseld worden.

2. Het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Sinds 2013 is de praktijk aangesloten op het LSP. Dit is de nieuwe standaardmethode in Nederland. Op termijn gaat het LSP de communicatie via de Regiocomputer vervangen. U kunt over dit systeem meer lezen op www.vzvz.nl.

 

Toestemming

Voordat uw gegevens via het LSP gedeeld mogen worden, moet u hiervoor zelf toestemming geven.

www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01057095

Voor de regiocomputer is het officieel nu nog niet nodig dat u vooraf toestemming geeft. Echter, we vinden het correcter als u ook hiervoor zelf toestemming geeft.

Voor beide systemen kunt u via een toestemmingsformulier toestemming geven als u dat nog niet heeft gedaan. Wilt u slechts toestemming geven voor één van beide systemen, neem dan contact op met uw huisarts.

 

Controle

Voor de regiocomputer geldt dat uw huisarts een bericht krijgt, zodra uw dossier is ingezien door een collega-huisarts.

Voor het LSP kunt u zelf op een webpagina inzien wie er uw dossier hebben geraadpleegd. Ook kunt u een e-mailbericht ontvangen als uw medicatie- of huisartsendossier is geraadpleegd door een andere zorgverlener. Klik https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Inzage voor meer informatie.

 

Vragen?

U kunt met al uw vragen terecht bij de praktijkassistente of uw huisarts.

 

 

 

Contact

Spoednummer 0572-351337 toets1
 

Huisartsenpraktijk Het Raan

Kwartel 72
8103 EB Raalte
Telefoon:
0572-351337
Receptenlijn:
0572-351337 toets2
Fax:
0572-363750
KvK:
53245954
extra spoedlijn: 0572-356047
E-mail: hetraan@hcdo.nl.
LET OP: mailadres is niet bedoeld voor delen van medische informatie of doen van een e-consult!
Routebeschrijving >